MIROSLAV ČERVENKA ML. ZEMŘEL

S lítostí vás musíme informovat, že pan Červenka mladší, který se s pomocí naší kanceláře soudně bránil proti neochotě Všeobecné zdravotní pojišťovny mu uhradit odborně doporučenou léčbu agresivní formy rakoviny z veřejného zdravotního pojištění, dne 12.11.2017 zemřel.

Dokud se nám nepodaří soudy přesvědčit, aby nám poskytly judikaturu (do doby změny zákona nebo systému), z níž jasně poplyne, že při pochybnostech nebo sporu pojišťovny a odborníka – ošetřujícího lékaře se má postupovat ve prospěch nemocného, a výjimky mají být udělovány bez prodlevy, nebude úsilí naší kanceláře u konce. V boji s touto hroznou nemocí se bohužel příliš často nevyhrává, ale pokud v našem právním řádu je ustanovení, které má nemocným pomoci, pak tu pojišťovny nejsou od toho, aby nemocným házely klacky pod nohy v boji o život.

Více informací v sekci projektu Braňme se – Epizoda 2: Rakovina nepočká

Continue Reading

PODĚKOVÁNÍ

Milí a drazí,

děkuji vám, našim voličům, za podporu našeho hnutí Referendum o Evropské unii. Vězte, že děláte-li něco správně, pak vás od cíle nemůže odvrátit žádná zdrcující přesila. Žádné „šance“ nebo „průzkumy“. Může vás jen zpozdit. A tyto volby nás zpozdily. Pokud budete přemýšlet o dnešku, naší zemi, lidech, proč vládne taková závist a nenávist, že volby vyhrávají ti nejhorší z kariérních komunistů co se neštítí ničeho, prostí političtí podnikatelé s velkými ústy či obyčejní lháři, myslete prosím na to, že Vy se nemáte za co stydět. Naopak. A já Vám za Váš postoj ještě jednou děkuji a neklesejme na mysli, byť jsme na samém začátku práce, jak situaci v naší zemi zlepšit. Následující 4 roky se ale obrňme.

S přáním všeho dobrého a pevného zdraví,

Ondřej Pecák

Continue Reading

PROJEKT CESTIADVOKATI.CZ

Potřebujete zjistit maximum dostupných informací o advokátovi? O jeho činnosti na nejvyšších úrovních soudních instancí? A rovnou si některá rozhodnutí přečíst? Pak byl spuštěn nový projekt cestiadvokati.cz, který vám pomůže s tentokrát velmi snadným hledáním. Jakkoliv nic není dokonalé, i tento projekt se bude vyvíjet a jeho databáze nemusí být kompletní či kvůli zajíždění stoprocentně spolehlivá, přesto je to velký krok kupředu, zejména pokud váš advokát nemá svůj vlastní web nebo jen nepublikuje.

Propojení s Advokátní kanceláří Mgr. Ondřej Pecák naleznete v odkazu níže v stručně těchto kauzách:

  1. Ústavní soud: II. ÚS 3881/14 – trestní kauza (ex offo), kde soudy při snaze již pravomocně odsouzeného k jeho žádosti o obnovu řízení neaplikovaly správně existující platnou judikaturu a obnovu neumožnily (III. ÚS 95/99 – novým důkazem může být též důkaz již provedený, jehož obsah je však jiný než v původním řízení).

  2. Nejvyšší soud: 7 Tdo 935/2015 a Ústavní soud ČR: II. ÚS 3639/15 – trestní kauza (ex offo), kde soudy rezignovaly na aplikaci zásady in dubio pro reo (při pochybnostech ve prospěch viníka), aneb chybějící důkazy soudy nezastavily při odsouzení obžalovaného.

  3. Nejvyšší správní soud: 7 As 318/2016 a Ústavní soud: II. ÚS 820/17 – PRAŽSKÉ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ – tato část řízení se týkala soudních poplatků a napadené nezákonné praxe, že lidé se při obraně proti státu či obci nemohou ve stejné věci spojit (a solidárně uhradit jeden soudní poplatek a nést náklady řízení společně) tak, jak je tomu běžně v civilních věcech. To znamená, že na stát a obec se nesahá a kdo se chce proti nim bránit, musí zaplatit nemalý peníz a musí jej zaplatit sám. Tuto praxi si soudy podržely, aby se nestrhla vlna žalob proti státu a obcím velkého množství poškozených v různých věcech. Systém tak ochránil sebe, místo toho, aby primárně v souladu s Ústavou sloužil nám všem. Kauza dále pokračuje a není uzavřena.

  4. Nejvyšší správní soud: 4 As 179/2017 – zatím neuveřejněná kauza řidiče, který dostal v dopravě nepřiměřený drakonický trest za přestupek, který se nestal (problematika materiální stránky přestupku). O tom budeme informovat dále. 

  5. Nejvyšší správní soud: 3 Ad 10/2017 – kauza sporu s VZP, která odmítla proplatit léčbu na smrt nemocnému M. Červenkovi, protože podle VZP mu stačí jiný druh léčby, než mu doporučila ošetřující lékařka, který má neporovnatelně pozitivnější účinky, a který z části (velmi drahé) není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

  6. Nejvyšší správní soud: (zatím nepřiřazeno) – další kauza s VZP v podobné kauze jako bod 5.

https://www.cestiadvokati.cz/advocate/5805

Continue Reading