OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VÝPADKU ČINNOSTI KANCELÁŘE

Dovolujeme si Vás informovat, že v období 2. – 19. 31. května 2017 nebude kancelář v provozu ze zdravotních důvodů na straně advokáta. Lhůty a doručování datovou schránkou budou zajištěny. 


  1. Projekt „Braňte se“ – Epizoda 1: Ve věci pražských parkovacích zón stále běží řízení o ústavní stížnosti na nezákonnost a neústavnost ukládané poplatkové povinnosti v soudních řízeních správních a o návrhu na zrušení § 33 odst. 8 soudního řádu správního.
  2. Projekt „Braňte se“ – Epizoda 2: Ve věci žaloby o odepření úhrady léčby Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR smrtelně nemocnému člověku Vás budeme dále informovat.
Continue Reading

První ústavní stížnost ve věci pražských modrých zón podána

Ve čtvrtek dne 16.3.2017 podala naše kancelář první ústavní stížnost v kauze pražských parkovacích zón. Stížnost směřuje proti ustálené praxi správních soudů, které vyžadují ve správním řízení soudní poplatek za každého účastníka zvlášť a neumožňují poplatkovou solidaritu tak, jak je tomu v civilním řízení. Pointou je, že pro daný postup neexistuje zákonné zmocnění a existující pravidlo dle zákona o soudních poplatcích umožňující solidaritu soudy jaksi neaplikují. A stát a obce tak mají v ruce další klacek, který hází pod nohy nás všech, co bychom si snad dovolili se bránit státní a obecní vrchnosti. Poté bude následovat část kauzy, kde bude rozhodnuto o parkovacích zónách samotných a o tom, zda se uchytí nové jméno radního pro dopravu – Petr „Modrá zóna“ Dolínek.

Continue Reading

Kancelářský novoroční úvodník 2017

Dovolujeme si vás informovat, že rokem 2017 počínaje spouštíme tentokrát už vážně nové webové stránky. Ty budou doznávat v počátcích ještě mnoha doplnění, nejen o informace ze starých stránek, ale věříme, že nové technologie vám nabídnou nesrovnatelně lepší přehlednost, uživatelskou přívětivost a hlavně že najdete hned to, co hledáte. Protože rok 2017 bude v mnohém výjimečný, budou tyto stránky rovněž zaměřeny na sledování aktuálního dění ve světě nejen práva a zejména budeme informovat o projektech s celospolečenským dopadem jako je stále běžící projekt žaloby proti parkovacím zónám v Praze nebo proti elektronické evidenci tržeb a dalším nástrahám mocných na nás všechny. A pokusíme se v tomto roce stát rovněž tak mocnými a vyvážit naši nevýhodu, abychom přispěli návratu ztracené vlády nad našimi věcmi (veřejnými) zpět do našich rukou.

Přejeme vám vše dobré v roce 2017.

Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Pecák

 

Continue Reading