Epizoda 2: Rakovina nepočká

V projektu „Braňte se“ přibyla velmi smutná a alarmující kauza. Představte si, že mezi nejlepší možnou léčbou vašeho onemocnění a jeho realizací stojí razítko úředníka, a to navzdory existenci zákonného ustanovení, které na takové případy pamatuje. A co myslíte, počká rakovina na právní moc rozhodnutí soudu nebo VZP? Jakmile jde o život a politici raději motivují ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ke „stabilizaci“ hospodaření pojišťovny s luxusním ohodnocením na odměně ve výši jeden a čtvrt milionu, neplní nastavení našich zákonů svůj účel a neslouží nám všem.

Miroslav Červenka ml. onemocněl druhem rakoviny, na kterou působí dobře jediný způsob léčby. Bohužel, pojišťovnou hrazený způsob léčby je o kategorii níže a neobsahuje jeden podstatný komponent, který stojí statisíce a rodina pana Červenky kvůli tomu nevyhnutelně směřuje na dlažbu a až se tak stane, pak pomůže jen zázrak. Nicméně zákon o veřejném zdravotním pojištění poměrně jasně stanoví, že se proplácí jediná možná léčba a zodpovězme si sami, zda je jediná možná léčba ta, která stav pana Červenky ml. stěží konzervuje, nebo ta, která mu již naštěstí prokazatelně prodlužuje život? Když zákon mluví jasně, proč VZP nekoná? Jsou v tom machinace ředitele, který touží po dalších milionech na odměnách za to, že najde cesty jak oholit pojištěnce podobně, jak se rozšiřuje praxe v mnoha jiných pojišťovnách? A co když jde o téma, které se potenciálně dotýká každého z nás? VZP nemůže nadřadit své ekonomické zájmy nad zájmy svých pojištěnců a zejména nad zákon. Proto se bráníme proti VZP soudně.

Zde najdete celý příběh a možnost, jak pomoci: www.pravonalecbu.cz/


18.2.2017 Podána žaloba proti VZP ČR o úhradu zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění s návrhem na nařízení předběžného opatření.