Photo by Bill Oxford on Unsplash

První ústavní stížnost na modré zóny podána

2017/03/17 – Ve čtvrtek dne 16.3.2017 podala naše kancelář první ústavní stížnost v kauze pražských parkovacích zón. Stížnost směřuje proti ustálené praxi správních soudů, které vyžadují ve správním řízení soudní poplatek za každého účastníka zvlášť a neumožňují poplatkovou solidaritu tak, jak je tomu v civilním řízení. Pointou je, že pro daný postup neexistuje zákonné zmocnění a existující pravidlo dle zákona o soudních poplatcích umožňující solidaritu soudy jaksi neaplikují. A stát a obce tak mají v ruce další klacek, který hází pod nohy nás všech, co bychom si snad dovolili se bránit státní a obecní vrchnosti. Poté bude následovat část kauzy, kde bude rozhodnuto o parkovacích zónách samotných a o tom, zda se uchytí nové jméno radního pro dopravu – Petr „Modrá zóna“ Dolínek.