OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM VÝPADKU ČINNOSTI KANCELÁŘE

Dovolujeme si Vás informovat, že v období 2. – 19. 31. května 2017 nebude kancelář v provozu ze zdravotních důvodů na straně advokáta. Lhůty a doručování datovou schránkou budou zajištěny. 


  1. Projekt “Braňte se” – Epizoda 1: Ve věci pražských parkovacích zón stále běží řízení o ústavní stížnosti na nezákonnost a neústavnost ukládané poplatkové povinnosti v soudních řízeních správních a o návrhu na zrušení § 33 odst. 8 soudního řádu správního.
  2. Projekt “Braňte se” – Epizoda 2: Ve věci žaloby o odepření úhrady léčby Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR smrtelně nemocnému člověku Vás budeme dále informovat.

Podobné příspěvky