ŠPATNÝ VTIP NEBO PROPAGANDA ZA NAŠE PENÍZE?

Dne 24.8.2016 byly spuštěny nové parkovací zóny v Praze. Jak za tu dobu zafungovaly se každý mohl přesvědčit sám. V mém okolí na Praze 6 nejen že na vytížených oblastech (Vítězné náměstí nebo Písecká brána) pořád nezaparkujete, ale v okolních oblastech se vytvořila parkoviště a nově místní v těchto lokalitách obtížně hledají parkovací místa.  Záchytná parkoviště? Nejsou a nebudou. Severní okruh? Není a nebude. Přizpůsobená MHD? Není a nebude.

Vlastně jediný výsledek je trojí – (1) výpalné za nefunkční systém do městského rozpočtu, který ani není nasměřován na dostavbu nezbytné infrastruktury, (2) pokuty za parkování v zónách bez úhrady výpalného a (3) duplikace nákladů na “represi” vůči řidičům, kde nehlídají parkování jen policisté, ale i soukromá společnost, resp. velké peníze pro různé soukromé společnosti, aby nám bylo hůře, resp. aby bylo jen některým (a uživatelé komunikací v Praze to nejsou) lépe.

A pak narazíte na toto (čas cca 23:00): http://decko.ceskatelevize.cz/ty-brdo

Že Česká televize konstantně porušuje ustanovení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání v části povinnosti poskytovat informace bez vlastního ohodnocení divákovi, aby si názor utvořil sám, to už je dlouhodobým standardem a za naše peníze. Bez šance na uplatnění opravných prostředků, protože ani Sněmovna jako dohledový orgán už nefunguje, protože žádného poslance Česká televize už doopravdy nezajímá. Proto pak není vůbec divu, když se Česká televize skrze svůj (doslova) kanál začne pokoušet o indoktrinaci těch nejmenších a bezbranných – našich dětí. Stěží nacházím zdrženlivé hodnocení vhodné pro uveřejnění a jako pozorný rodič nedopustím, aby se tento kanál kdy v mé domácnosti “otevřel”.

O žalobě podané na hlavní město Prahu dne 24.10.2016 už jste pravděpodobně slyšeli. Ta byla Městským soudem v Praze odmítnuta a podrobné vyhodnocení se připravuje. Zároveň se rovněž připravuje žalobní pokračování a shora uvedená propaganda se stane nevyhnutelně výmluvnou součástí obžaloby všeho, za co si svou neuváženou politickou volbou v zásadě můžeme sami. To ale neznamená, že to máme tiše v období mezi volbami akceptovat.

Kauzu pražských parkovacích zón lze považovat za úspěšně skončenou ve dvou případech – nařízení hl. m. Prahy o zřízení parkovacích zón bude tak jak je nastaveno nyní zrušeno, nebo budou zahájena (a dovedena k pravomocným odsouzením) trestní řízení pro korupci pražských komunálních politiků.

V Praze dne 16. června 2017, Mgr. Ondřej Pecák

Podobné příspěvky