Projekt Čeští advokáti

2017/09/07 – Potřebujete zjistit maximum dostupných informací o advokátovi? O jeho činnosti na nejvyšších úrovních soudních instancí? A rovnou si některá rozhodnutí přečíst? Pak byl spuštěn nový projekt na adrese oadvokatech.ospravedlnosti.cz, který vám pomůže s tentokrát velmi snadným hledáním. Jakkoliv nic není dokonalé, i tento projekt se bude vyvíjet a jeho databáze nemusí být kompletní či kvůli zajíždění stoprocentně spolehlivá, přesto je to velký krok kupředu, zejména pokud váš advokát nemá svůj vlastní web nebo jen nepublikuje.

Propojení s naší kanceláří naleznete v tomto odkazu a postupně budeme doplňovat krátké anonymizované komentáře (vyjma uveřejněných kauz), o co šlo:

  1. Ústavní soud: II. ÚS 3881/14 – trestní kauza (ex offo), kde soudy při snaze již pravomocně odsouzeného k jeho žádosti o obnovu řízení neaplikovaly správně existující platnou judikaturu a obnovu neumožnily (III. ÚS 95/99 – novým důkazem může být též důkaz již provedený, jehož obsah je však jiný než v původním řízení).

  2. Nejvyšší soud: 7 Tdo 935/2015 a Ústavní soud ČR: II. ÚS 3639/15 – trestní kauza (ex offo), kde soudy rezignovaly na aplikaci zásady in dubio pro reo (při pochybnostech ve prospěch viníka), aneb chybějící důkazy soudy nezastavily při odsouzení obžalovaného.

  3. Nejvyšší správní soud: 7 As 318/2016 a Ústavní soud: II. ÚS 820/17 – PRAŽSKÉ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ – tato část řízení se týkala soudních poplatků a napadené nezákonné praxe, že lidé se při obraně proti státu či obci nemohou ve stejné věci spojit (a solidárně uhradit jeden soudní poplatek a nést náklady řízení společně) tak, jak je tomu běžně v civilních věcech. To znamená, že na stát a obec se nesahá a kdo se chce proti nim bránit, musí zaplatit nemalý peníz a musí jej zaplatit sám. Tuto praxi si soudy podržely, aby se nestrhla vlna žalob proti státu a obcím velkého množství poškozených v různých věcech. Systém tak ochránil sebe, místo toho, aby primárně v souladu s Ústavou sloužil nám všem. Kauza dále pokračuje a není uzavřena.

  4. Nejvyšší správní soud: 4 As 179/2017 – zatím neuveřejněná kauza řidiče, který dostal v dopravě nepřiměřený drakonický trest za přestupek, který se nestal (problematika materiální stránky přestupku). O tom budeme informovat dále. 

  5. Nejvyšší správní soud: 3 Ad 10/2017 – kauza sporu s VZP, která odmítla proplatit léčbu na smrt nemocnému M. Červenkovi, protože podle VZP mu stačí jiný druh léčby, než mu doporučila ošetřující lékařka, který má neporovnatelně pozitivnější účinky, a který z části (velmi drahé) není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

  6. Nejvyšší správní soud: (zatím nepřiřazeno) – další kauza s VZP v podobné kauze jako bod 5.