NESTRANNOST ČRO PŘED A ZA MIKROFONEM

Veřejnoprávní, tj. z našich daní placená média mají být nestranná. Podle zákona nemají divákům a posluchačům předkládat vlastní názory, ale předložit jim informace, aby si názor utvořili sami. Že tato zákonná povinnost vzala za své jak v případě České televize, tak v případě Českého rozhlasu, už jsme si sice neradi, ale zvykli.

O konkrétním selhání, kdy se Český rozhlas usilovně snažil přerazit prezentaci politického hnutí Referendum o Evropské unii svými otázkami, přestože bylo moderátorovi slušně vysvětleno, proč je ta která otázka v kontextu kandidatury hnutí špatně, ale ten trval na jejich zodpovězení tak, jak si představoval on, už jsme psali dříve. A čekáme na chvíli, kdy s tím vším půjde něco dělat. No a když se pak v předvolební relaci posadíte před redaktora, který nejen že nectí nezávislost, ale dokonce je politicky zcela a agresivně opačného názoru, který se snaží co mu síly stačí promítat do rozhovoru a je patrné, že absolutně není ochoten, i když by to pohodlně šlo, využít stanoveného vysílacího programu k rozebrání východisek a programu politického hnutí Referendum o Evropské unii – prostě politika zvítězila a rozkaz zněl jasně … chceš říct soudruhu … no, dvě dávky – tak nelze než konstatovat, že rovné podmínky nebyly ze strany Českého rozhlasu v tomto případě dodrženy a je jedině správně, pokud se veřejnost dozví pravdu co se dělo po vypnutí mikrofonů a co se děje běžně, každodenně, v rozporu se zákonem, a to že z našich daní není provozováno nestranné médium. Mohou za to nejen všichni poslanci neschopní a neochotní vykonávat sněmovní kontrolu ČT a ČRo a mnohá média co to přechází, ale i široká veřejnost, co přijala status quo.

Poslechněte si a šiřte prosím zvukový záznam toho, co se dělo po skončení oficiálního rozhovoru v Českém rozhlase. A tentokrát – si skutečně udělejte názor sami. Žijeme skutečně v černobílém světě? Buď EU nebo Rusko? Proč do toho vidění nezapadají všechny státy, co nejsou ani v EU, ale ani v Ruské federaci? A proč je to těm černobílým lidem jedno, protože prostě Rusko? Otázek spousta a pět dní do otevření volebních místností. Chcete-li cokoliv v naší zemi změnit k lepšímu, myslíme, že víte co dělat.

Podobné příspěvky