Dosáhli jsme přelomového úspěchu pro nemocné


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /web/htdocs3/ondrejpecakcz/home/www/wp-includes/formatting.php on line 4402

Dnes, 10. ledna 2018, jsme dosáhli přelomového úspěchu u Městského soudu v Praze v rámci našeho projektu „Braňme se – Rakovina nepočká“. Soud označil ve věci naší klientky v téměř totožné věci jako v kauze Miroslava Červenky ml. rozhodovací praxi Všeobecné zdravotní pojišťovny za nezákonnou zcela v souladu s naším názorem. Pro nemocné, kterým jejich léčbu vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a potřebám doporučilo odborné pracoviště, ale tato léčba není (i zčásti) hrazená z veřejného zdravotního pojištění, a existuje objektivní důvod jedinečnosti (nenahraditelnosti) doporučené léčby, by nadále neměly pojišťovny – čest těm, které takovou praxi bez rozhodnutí soudu odmítly – blokovat. Lidé se tak dostávali a dostávají do nedůstojné pozice, kdy jsou nuceni žádat veřejnost o dobročinnost – dovolujeme si touto cestou poděkovat všem, kteří pomáhají a do této chvíle tak nahrazovali činnost, kterou měl (navíc z našich daní) vykonávat stát, a na kterou se každý z nás chce spolehnout a do dnešního dne v případě některých pojišťoven nemohl. Velké díky patří i lékařům, kteří jsou stále více nuceni zbytečně papírovat, místo toho aby léčili – právě v těchto věcech se objevuje zcela zbytečná zátěž, kterou by lékaři vůbec neměli být nuceni absolvovat – opět ve prospěch nemocných a jejich potřeb.
Předmětné rozhodnutí dáme v anonymizované verzi k dispozici obratem po doručení písemného vyhotovení rozsudku, protože bude potřeba a patrně zakotví i ve sbírce zásadních rozhodnutí pro tuto oblast práva veřejného zdravotního pojištění. Nelze vyloučit prozatím ani projednání věci Nejvyšším správním soudem po podání kasační stížnosti ze strany VZP (stane-li se tak), nicméně považujeme za historický úspěch, že těm nejvážněji nemocným přestanou (některé) pojišťovny házet klacky pod nohy, když by jim naopak měly pomoci.
Podrobněji budeme informovat po doručení písemného vyhotovení rozsudku a zůstane-li v právní moci a vykonatelný, úspěšně uzavřeme tuto část projektu „Braňme se“ nazvanou Epizoda 2: Rakovina nepočká.