UPOZORNĚNÍ – DOČASNÝ NÁVRAT DO 20. STOLETÍ

Dovolujeme si vás upozornit, že od 29. prosince 2017, 16:00 hod. do 2. ledna 2018, 16:00 hod. bude odstaven systém datových schránek a veškerou poštovní komunikaci bude nutno vypořádat tak, jak bylo běžné v předchozím století a dříve – osobně na poště (za dostatečné z opatrnosti nepovažujeme pouze využití e-mailu s elektronickým podpisem). Vzhledem k často končícím lhůtám ke konci roku důrazně doporučujeme tyto stihnout vypořádat před 29.12.2017 i s ohledem na riziko možného zvýšeného vytížení kanceláře ke konci roku právě z tohoto důvodu.

Continue Reading
1 2 3 5