CENÍK

Standardní sazba kanceláře za každou započatou hodinu je 2.500,- Kč. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty.

Potřebujetepředběžně posoudit vaši věc, než se rozhodnete zda vůbec budete žádat právní pomoc? Potřebujete revizní názor nebo konkurenční nabídku, anebo první názor, k němuž si požádáte jiného kolegu o konkurenční nabídku či názor? Naprosto v pořádku. Pošlete nám e-mailem (doporučujeme), datovkou, přes facebook nebo linkedin messenger stručný popis co byste potřebovali a jaké k tomu máte podklady či důkazní materiály. U nás totiž neplatíte, když jen „vezmete za kliku“. Výsledkem bude předběžné doporučení, kam byste se podle našeho názoru měli vypravit a pokud doporučíme právní pomoc, připravíme rovněž kalkulaci odhadu nákladů na právní pomoc a s tím spojené náklady. Doporučení „dvakrát měř a jednou řež“ platí trojnásobně.

I. ČASOVÁ ODMĚNA

Časová odměna se určuje časem stráveným prací advokáta na kauze za hodinovou sazbu podle složitosti věci dle dohody předem. Tento způsob je nejčastější. Účtujeme vždy ke konci měsíce s dvoutýdenní splatností faktur za právní služby. Ke každé faktuře přikládáme přehled poskytnutých právních služeb (den – druh služby – počet hodin). Záloha za právní služby činí podle povahy věci nejčastěji 10.000,- Kč.

II. ÚKONOVÁ ODMĚNA

Řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), nedohodnou-li se advokát s klientem jinak.

III. PAUŠÁLNÍ ODMĚNA

Paušální odměna je odměnou sjednanou pevnou částkou za zastoupení v celé kauze. Pro přehlednost je vhodné paušální odměnu sjednat pro každý stupeň (soudního) řízení zvlášť. Tato odměna je obvykle sjednána jako součet hodnot počtu odhadnutých úkonů ve věci a pro klienta slouží jako jistota, že úhrady za právní služby nepřesáhnou určitou částku.

IV. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL

Měsíční paušální odměna je nejvýhodnější pro klienty, kteří potřebují pravidelnou právní pomoc od pravidelných drobných porad po časově náročnější činnost a zpravidla mají náklady na právní pomoc rozpočtovány. Stanovuje se výpočtem odhadu měsíční potřeby klienta hodinově za výhodnější sazbu, než u ostatních možností.

V. ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

Úschova slouží k zajištění transakce tak, aby všechny strany transakce měly jistotu, že finanční prostředky jsou deponovány na zvláštním úschovním účtu chráněným zvláštním zákonným režimem (tuto službu nabízí POUZE banky, notáři a advokáti, nikoliv např. realitní kanceláře) a že s prostředky na úschovním účtu deponovanými se bude zacházet pouze a zásadně na základě pravidel dle úschovní smlouvy. Součástí úschovy může být i advokátní úschova listin.

Cena za úschovu finančních prostředků je 1% z uschované částky, minimálně 5.000,- Kč.

Služby, které nabízíme, šijeme na míru klientovi. Pro naši kancelář je normovaná půlhodina na určitý druh smlouvy nebo normovaná hodina na určitý druh služby východisko, ale individuální potřeba klienta často zapovídá normované řešení.

Mgr. Ondřej Pecák

Způsob úhrady za právní služby je možno zvolit standardně bezhotovostně bankovním převodem ve fiat měně (česká koruna nebo euro), v téměř jakékoliv měně na náš účet Revolut, nebo v kryptoměně (aktuálně Bitcoin a Litecoin). Hotovostní platby nepřijímáme do zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.