Ke startu připravit

Po dobu přestavby našich internetových stránek uplynulo hodně vody. Změnilo se mnohé v oblasti vymahatelnosti práva, přitekly tisíce dalších zbytečných regulací z Bruselu, které nám nezlepšují život a přibylo sporů v kategorii David ca. Goliáš. Těch očekáváme nárůst. Obyčejní lidé dostávají ze strany mocných stále více zabrat a jejich ochota snášet ústrky je zcela správně stále menší. Proto vedle standardní právní agendy pokračuje rovněž projekt „Braňme se“, do něhož zařazujeme extrémní či jinak neuvěřitelné případy bezpráví a zvůle. Aktuálně máme otevřenou kauzu pražských zón placeného stání, elektronickou evidenci tržeb a nově kauzu o poměrech v české kynologii postihující nejen chov irských vlkodavů v ČR.

V kauze pražských zón placeného stání máme k dispozici „pokuty“ za údajně nepovolené stání v zónách placeného stání, které čekají na projednání před správním orgánem prvního stupně. Podle našeho názoru je ten chce nechat pěkně uležet, aby pokutované osoby zapomněly na okolnosti situace, za kterou mají být stiženy pokutou, čímž bude obrana mnohem složitější. Nebude.

V kauze elektronické evidence tržeb už bylo řečeno i soudy rozhodnuto mnohé, ale zásadní mezera zůstala – palčivé disenty ústavních soudců, které se výstižně vyslovily pro zrušení zákona o evidenci tržeb napsané na míru jedné konkrétní osobě. Co vyhledáváme? Obdrželi jste pokutu při kontrole za nějaký údajný prohřešek spojený s elektronickou evidencí tržeb? Pošlete nám co nejdříve protokol o kontrole či rozhodnutí, protože každé meškání může mít nedozírné důsledky. A za zeptání se u nás opravdu nic nedáte.

Nejnovější epizoda se pak týká podivných pořádků v české kynologii a selektivnímu přístupu k různým chovatelům. Co dodává sílu „mocným“ šikanovat jednotlivé chovatele a vymýšlet si neuvěřitelná pravidla pro chov, ale i vysávat spolkové finance bez uzardění? Částí odpovědi je samotný koncept spolků, který nechtěně přinesl nový občanský zákoník v roce 2014 a od kterého jsme si mnozí slibovali změnu, která navzdory textu zákona byla praxí odmítnuta. Zatím. Mocní mají pocit, že účinná pomoc nejen soudů je ve spolkové oblasti příliš daleko. Naším úkolem je napomoci v praxi změně k lepšímu a v určitých případech vrátit facky slabším i s úroky zpět.

Zcela nově budete moci již brzy za právní pomoc zaplatit kryptoměnami, nebo používáme účet u Revolutu. Kryptoměnám se věnujeme a věnovat budeme výrazněji jak osobně, protože v nich vidíme budoucnost, tak po právní stránce. Pokrok nelze zastavit. Těžiště naší práce jsme kompletně zelektronizovali, jak se sluší na 21. století. Výjimkou je elektronická evidence tržeb – příjem hotovosti jsme pozastavili do doby, kdy zákon o evidenci tržeb bude zrušen anebo podstatně změněn. A když už je nezbytné něco zajistit osobně, zavzpomínáme alespoň na doby, kdy to jinak a jednodušeji nešlo. Samozřejmě při starém zůstala třeba účast na soudních jednáních. Telefonický kontakt je možný, ale preferujeme kontakt e-mailem a datovou schránkou kvůli minimalizaci nedorozumění. A protože jsme malá kancelář, na telefonu často nejsme k zastižení (protože jsme v terénu, na jednání či jinak v akci) a je-li potřeba, doporučujeme napsat textovou zprávu (hlasový záznamník už jsme nechali historii) s tématem, o němž je třeba si zavolat. Operativní jsme stále po celé České republice. Kauzy máme nyní aktivní od Chebu po Čejč.

Jak už se stalo naším dobrým zvykem, přejeme všem, aby právní pomoc nikdy nepotřebovali, a když už, aby měl každý možnost výběru loajálního spolubojovníka nebo pro standardní právní agendu pečlivého pomocníka.

A jak říkají v Americe, buďte silní a srdnatí. Nebojte se zeptat, protože za první poradu u nás nic nezaplatíte. Strach z hloupé otázky? V právní praxi neexistuje hloupá otázka.