UPOZORNĚNÍ – DOČASNÝ NÁVRAT DO 20. STOLETÍ

Dovolujeme si vás upozornit, že od 29. prosince 2017, 16:00 hod. do 2. ledna 2018, 16:00 hod. bude odstaven systém datových schránek a veškerou poštovní komunikaci bude nutno vypořádat tak, jak bylo běžné v předchozím století a dříve – osobně na poště (za dostatečné z opatrnosti nepovažujeme pouze využití e-mailu s elektronickým podpisem). Vzhledem k často končícím lhůtám ke konci roku důrazně doporučujeme tyto stihnout vypořádat před 29.12.2017 i s ohledem na riziko možného zvýšeného vytížení kanceláře ke konci roku právě z tohoto důvodu.

Continue Reading

MIROSLAV ČERVENKA ML. ZEMŘEL

S lítostí vás musíme informovat, že pan Červenka mladší, který se s pomocí naší kanceláře soudně bránil proti neochotě Všeobecné zdravotní pojišťovny mu uhradit odborně doporučenou léčbu agresivní formy rakoviny z veřejného zdravotního pojištění, dne 12.11.2017 zemřel.

Dokud se nám nepodaří soudy přesvědčit, aby nám poskytly judikaturu (do doby změny zákona nebo systému), z níž jasně poplyne, že při pochybnostech nebo sporu pojišťovny a odborníka – ošetřujícího lékaře se má postupovat ve prospěch nemocného, a výjimky mají být udělovány bez prodlevy, nebude úsilí naší kanceláře u konce. V boji s touto hroznou nemocí se bohužel příliš často nevyhrává, ale pokud v našem právním řádu je ustanovení, které má nemocným pomoci, pak tu pojišťovny nejsou od toho, aby nemocným házely klacky pod nohy v boji o život.

Více informací v sekci projektu Braňme se – Epizoda 2: Rakovina nepočká

Continue Reading