EPIZODA 2: RAKOVINA NEPOČKÁ

Druhá epizoda projektu naší kanceláře “Braňte se” se jmenuje “Rakovina nepočká”. 

Díl 1: Miroslav Červenka (uzavřeno, anonymizovány pouze osobní údaje, předmětný léčebný přípravek Lartruvo)

PRVNÍ PRŮLOMOVÝ PRECEDENT KE STAŽENÍ ZDE

Díl 2: Anonymizováno (uzavřeno, přípravek Perjeta byl zařazen do úhrad z veřejného zdr. pojištění)

DRUHÝ A HLAVNÍ PRŮLOMOVÝ PRECEDENT KE STAŽENÍ ZDE

Její děj se týká smrtelně nemocných, pro něž existuje prokazatelně lepší léčba, než ta proplácená z veřejného zdravotního pojištění, ale některé pojišťovny ji odmítají na základě zákonem pro tyto případy předvídané výjimky přiznávat a proplácet. Dokud budou tyto pojišťovny vynakládat peníze daňových poplatníků na různé i megalomanské projekty jednoznačně nesloužící pomoci nemocným, podle našeho názoru nemůže morálně obstát žádná obrana takové pojišťovny. To za prvé.

Za druhé, námitka pojišťovny, že postupuje v souladu se zákonem a pro nemocného existuje ekvivalentní proplácená léčba, má dvě zásadní vady. První, lze za ekvivalentní považovat, že pacient s agresivní rakovinou nedostane léčbu, která průměrně zvyšuje šanci na dožití o rok a půl? Tento rozdíl podle nás znamená jedinečnost léčebné procedury pro dané onemocnění a nemožnost označit jiné druhy léčby za ekvivalentní. A druhá, jaká výše nákladnosti nové léčby může být pro systém veřejného zdravotního pojištění neúnosný? Absurdní příklad, pokud by stála léčba jednu miliardu korun českých měsíčně, patrně nebude sporu, že toto systém neunese a výjimka nebude přiznána. Pokud stojí měsíční léčba např. sto tisíc korun českých, je to hodně, jistě to i závisí na jednání s farmaceutickou společností, co danou léčbu vyvinula, ale není to nic co by mohlo systém položit. A rozhodně ne, dokud se budou pojišťovny věnovat věcem, kterým by se věnovat neměly. 

Pokud nový a dosud neproplácený (i zčásti) způsob léčby prokazatelně prodlužuje život, zmenšuje utrpení či výrazně zpomaluje postup nemoci (bez ohledu na to, zda ji může vyléčit), a ta léčba je drahá, ale ne extrémně, měl by převážit zájem na přiznávání výjimek, protože tato společnost usiluje o to, aby se mohla postarat o své nemohoucí skrze stát a jeho instituce a v těch nejtěžších případech jejich situaci co nejvíce ulehčit. Naše pilotní kauzy ale svědčily spíše o opaku. Ačkoliv jsme nečekali, že dosáhneme brzy významného úspěchu, ten se povedl a tuto epizodu můžeme považovat za úspěšnou.

Máme dvě rozhodnutí (výše ke stažení), bez nadsázky stavební kameny, která lze použít jako inspiraci a návod pro obdobné další případy. První, kdy pojišťovna nedostatečně zjistí okolnosti žádosti o přiznání výjimky a její rozhodnutí tak trpí vadou, pro kterou by správní soud mohl věc vrátit pojišťovně k novému rozhodnutí. A druhé soudní rozhodnutí, které přesvědčivě argumentuje v určitých případech nutnost použít výjimku – protože pokud by soud přiznal ochranu názoru pojišťovny, zákonná výjimka by byla neaplikovatelná a pro nemocné nedostupná.