Služby

I. PRÁVNÍ POMOC

Trestní právo – obhajoba, zastoupení poškozených trestným činem, sepis trestních oznámení, právní pomoc osobám ve výkonu trestu a s tím spojené poradenství.
Správní právo – přestupky na úseku provozu na pozemních komunikacích a elektronické evidence tržeb, zdravotnické právo a veřejné zdravotní pojištění.
Občanské právo – spolky, nájmy, pracovní vztahy, nemovitosti a vymáhání pohledávek.

ii. správa majetku a kryptoúschovy

Správa majetku advokátem nabízí pro jednotlivce, jejich děti i byznys a instituce alternativní řešení zhodnocení vlastních prostředků založené na využití obrovského potenciálu trhu s kryptoměnami, a to jak automatizovaně, tak podle vlastních preferencí, s překvapivě vysokou úrovní zabezpečení proti výkyvům trhů a s využitím těchto výkyvů ve prospěch klientů. Pro jednotlivce jde zejména o alternativní důchodové řešení a pro byznys a instituce jde o produkt zaměřený na zhodnocování volných finančních prostředků, jakož i ochranu před znehodnocováním.

iii. převody nemovitostí

Připravím a dohlédnu převod vlastnického práva k nemovitosti, nebo jen poradím či zreviduji návrhy převodní dokumentace. Prodáváte nemovitost? Zkuste využít komplexní právní službu včetně inzerce a prvosledové komunikace s potenciálními kupujícími. Není nic jednoduššího.

iv. ověřování & konverze

Potřebujete úředně ověřit podpis, vytisknout z datové schránky rozsudek, aby měl „razítko“ nebo listinný dokument převést do elektronické podoby, aby to orgány veřejné správy akceptovaly? A potřebujete toho stovky až tisíce? Umím. Zajišťuji úřední ověřování podpisů na listinách i autorizované konverze dokumentů, a to i v rozsahu, se kterým si na poštu, obecní úřad nebo k notářovi netroufnete. Můj rekord je 1843 ověřených podpisů za 2 měsíce.

v. e-discovery

Když v zemi s anglo-americkým právním systémem dojde na soud a je zřejmé, že bude potřeba zpracovat miliony dokumentů a vybrat z nich to pravé pro soudní řízení a zároveň ošetřit obchodní tajemství a ochranu osobních údajů, tak začíná „document review“ projekt a na to potřebujete schopnou armádu. Jsem voják, jakého na tuto práci potřebujete. Efektivní a časově flexibilní.