ZÓNY KROK ZA KROKEM

16.3.2017 Podali jsme ústavní stížnost proti usnesením, kterými byl odmítnut požadavek solidárního účastenství se společným nesením nákladů. Zároveň jsme navrhli zrušení § 33 odst. 8 soudního řádu správního, který nekoncepčně odděluje účastníky správního řízení a budí nesprávný dojem, že na jeho základě lze stanovit i poplatkovou povinnost zásadně upravenou zákonem o soudních poplatcích a nikoliv soudním řádem správním.

30.11.2016 Obdrželi jsme výzvu k doplnění tvrzení o nezákonnosti parkovacích zón ve lhůtě do 7.12.2016. Do této doby poběží druhá vlna příjmu zmocnění. Zároveň do této lhůty bude vypořádávána komunikace, které je stále velmi mnoho.

10.11.2016 Městský soud v Praze obdržel k výzvě k úhradě soudních poplatků příslušné sdělení a doplnění o nové informace a důkazy. Počet žalobců se sníží o ty, kteří si nemohou dovolit soudní poplatek uhradit, ale zároveň nedosáhnou na osvobození od soudních poplatků – usilovali jsme o to, aby jejich příběh a Prahou způsobené škody byly v žalobě, a to se podařilo. Příslušné informace o aktuálních počtech účastníků první vlny, jakož i zájemců o druhou vlnu, doplníme jak budou k dispozici. Nejen komunikační zátěž je enormní, ale kauza jede a zatím nebylo nutné aktivovat žádný nouzový postup, aby iniciativa pokračovala.

9.11.2016 V monitoringu médií za období 2.-9.11.2016 si všímá i Strana svobodných občanů dalšího vývoje. Je na místě se podělit o postřeh, že právě tato strana má jako jediná ve svém dlouhodobém pražském komunálním programu odpor k parkovacím zónám v podobě, jak byly nyní spuštěny. Monitoring si všímá dokonce dosahu tématu na Slovensko v článku Bratislavského kuriéra.

8.11.2016 Nestává se často u netradičních příjmení, že byste v mediálním prostoru narazili na náhodu, že se dvě taková potkají. Článek reportéra Radka Pecáka s advokátem Ondřejem Pecákem pro Autorevue budiž důkazem.

31.10.2016 Echo24.cz jako médium, které o žalobě na zóny napsalo první, přichází s dalším článkem, kde poprvé cituje z připravované anonymizované verze žaloby. Tam se dočtete ty šťavnatější citace, které byste v žalobě skutečně nečekali. Na tento článek navazuje i Český rozhlas.

27.10.2016 Městský soud v Praze vyzval každého zvlášť k úhradě soudního poplatku ve výši 5.000,- Kč ve lhůtě do 10.11.2016. Tím se otevřela další větev sporu, protože stát a obec se brání hromadným žalobám individuálně stanoveným soudním poplatkem ve správním řízení, kdežto v civilním řízení se mezi účastníky poplatky a náklady dělí solidárně. Ačkoliv zákon žádné přesně pravidlo pro tento postup nestanoví, soudní praxe si našla svoji cestu, která vyhovuje státu a obci – na stát a obec se nesahá, protože je to vrchnost a ne služebník. Soudní poplatek je též nastaven tak šikovně pro stát a obec, že většina osob nedosáhne na osvobození od soudních poplatků, ale zároveň je to pro jejich rozpočty příliš velký náklad. Pokusíme se torpédovat i toto, protože stát nesmí znemožňovat cestu ke spravedlnosti.

26.10.2016 Obsáhlý monitoring za období 19.-26.10.2016 mimo jiné i s velkým prostorem k žalobě na zóny přinesla Strana svobodných občanů.

25.10.2016 O podané žalobě informuje dále web kurzy.cz (Mediafax).

24.10.2016 Podána žaloba na Prahu ve věci zón placeného stání. Počet účastníků první vlny je 39, která se tímto uzavírá a spouští se druhá vlna, která potrvá do 30.11.2016. Poté budou další účastníci včetně těch, kteří se nestihli dostat do první vlny, přestože zmocnění zaslali před 24.10.2016, připojeni k žalobě. U podání žaloby (přesně: návrh na zrušení opatření obecné povahy) byla TV Nova. O žalobě píší České noviny, Česká televize, Dotyk, Pražský patriot a Pražský deník (tisková zpráva vzhledem k překotnému vývoji bude obsahovat vše podstatné ke dni vydání).

24.10.2016 V ranních hodinách jsem hlavnímu městě Praze zaslal datovou schránkou předžalobní výzvu k pozastavení účinnosti pražských zón placeného stání spolu s textem žaloby, kterou jsem později téhož dne podal. Vzhledem k tomu, že pražští politici jsou spokojeni se zónami a ještě je chtějí rozšiřovat, nebyl pro jiný postup ani důvod, natož pro poskytnutí jakékoliv lhůty pro splnění výzvy. Samotné podání tak dodalo výzvě na důrazu, přestože neočekáváme jakékoliv vyhovění výzvě. Pokud zde nenajdete informaci o zaslání odpovědi od Prahy, tak zaslána nebyla. Což bohužel rovněž očekáváme.

20.10.2016 Vyšel stěžejní článek bez obalu a o širších souvislostech na blogu D-FENS, aneb na hrubý pytel, hrubá záplata. Zároveň vychází velice komplexní článek na Dotyku, který rovněž doporučuji.

18.10.2016 Magazín Dotyk přichází s tím, co jsme všichni tušili a co dříve či později skončí v trestním řízení – podezření na tunel jako byl projekt Opencard. Přečtěte si šokující informace o struktuře účastníků projektu.

16.10.2016 Byli jsme v nových a dynamických Zprávách Seznam.cz. Nešetřili nikoho a tak to ma byt.

14.10.2016 Oznámeno posunutí termínu žaloby na 23.10.2016 pro stále velký zájem o připojení se k žalobě, který by bylo v neprospěch věci nevyslyšet.

9.10.2016 Podání žaloby je naplánováno na pondělí 17.10.2016. Zkraje tohoto týdne budou vyrozuměni všichni rozhodnutí i nerozhodnutí o našich počtech a nejpozději v pondělí 17.10. budeme potřebovat zmocnění elektronické nebo písemné ve naší poště, abychom mohli žalobu uzavřít a ve večerních hodinách podat. Děkujeme za masivní podporu této iniciativě.

2.10.2016 TV Nova v hlavním vysílacím čase informuje o připravované iniciativě.

22.9.2016 Vychází další článek na idnes.cz včetně komentáře známého advokáta Jana Kalvody a na Lidovky.cz.

13.9.2016 Vyšel článek na Idnes na Eurozprávách.

12.9.2016 V 0:52 odešel poslední e-mail v rámci první komunikační vlny, kterou tímto uzavíráme a přesouváme se k přípravě žaloby. Mezitím už chodí zmocnění, takže počty žalobců najisto i předběžných se utěšeně zvyšují.

9.9.2016 TV Nova se postavila na stranu lidí a zahájila kampaň proti pražským modrým zónám. Krátký a výživný vstup advokáta v reportáži z ulice Na Ořechovce ve Střešovicích (Praha 6) naleznete v čase 1:10 ZDE.

7.9.2016 Mgr. Ondřej Pecák jako vedlejší host České televize v pořadu Devadesátka s hlavním hostem Petrem Dolínkem (ČSSD), náměstkem primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času. Komentář advokáta naleznete v čase 41:40.

5.9.2016 Podáno odvolání proti platebnímu výměru Pražské správy sociálního zabezpečení.

25.8.2016 Pražská správa sociálního zabezpečení mi zaslala do datové schránky platební výměr na nedoplatky na sociálním zabezpečení. Náhoda nebo pokyn shora? Pokud máte podobnou zkušenost s perzekucí ze strany státu nebo obce za hlasitou kritiku, tak v tom nejste sami. Doporučujeme se pokusit zjistit, zda nejde opravdu o náhodu.

24.8.2016 18:00 Byl jsem hostem České televize v pořadu Události v regionech, kde kritizuji parkovací zóny a vysvětluji podstatu připravované žaloby. Komentář advokáta naleznete v čase 5:15.

24.8.2016 6:00 Vychází první článek na Echo24.cz. Následují Aktualne.cz, Novinky.cz, Blesk.cz, a České noviny.

24.8.2016 00:00 Hlavní město Praha spouští další parkovací zóny.

23.8.2016 Uveřejnil jsem záměr žalovat hlavní město Prahu za zřízení parkovacích zón pro nezákonnost.